یه دوست دختر داشتم

 

 

 

 

 

 

خدا حفظش کنه

 

اونقدری که اون دوس پسر داشت من نداشتم

/ 0 نظر / 18 بازدید